Våra viktigaste punkter för att utveckla Sundbyberg | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Våra viktigaste punkter för att utveckla Sundbyberg

Vi Sverigedemokrater vill och kan bidra till att förändra Sundbyberg till det bättre och se till att Sundbyberg utvecklas i takt med tiden.

 1.Förbättra äldreomsorgen.

2.En ordentlig och snabb satsning på skolan för att ge barnen en bra start i livet .Skolan behöver väsentligt förbättra resultaten för dem ,som lämnar skolan i årskurs 9.

3.Ändra reglerna för bostadsförmedlingen så att den gynnar Sundbybergare .Underlätta att ombilda till bostadsrätt i Hallonbergen.

4.Satsning på att förebygga brott och skapa trygghet genom att t ex splittra ungdomsgäng och skapa meningsfylld fritidssysselsättning åt barn och ungdom.

5.Satsning på företag ,främst småföretag.

6.Utveckla Hallonbergen som är Sundbybergs mest eftersatta stadsdel .Bör gälla såväl fysiskt som socialt.

7.En individutvecklande socialpolitik .Jobb åt alla som kan arbeta-inte bidrag .Följ upp alla verksamheter t ex LVU-hem-också utanför staden.

8.Bygg på höjden och spara grönområden .Bygg inte överallt .Minska villabyggandet för att spara mark eftersom staden är i det närmaste färdigbyggd.

9.Minska segregationen mellan stadsdelarna .I dag är skillnaden oacceptabelt stor i status och förutsättningar mellan olika stadsdelar .Vi vill lyfta framförallt Hallonbergen.

10.Uppmana regering och riksdag att skyndsamt lösa tiggarnas problem inom ramen för EU.