Sundbybergarna förlorare när Sverigedemokraterna utestängdes. | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Sundbybergarna förlorare när Sverigedemokraterna utestängdes.

 

 

Vi Sverigedemokrater har yrkat att kommunstyrelsen skulle ha 13 ledamöter liksom förut. Härigenom hade också vi kunnat få en plats. Vårt förslag vann inte gehör.

 

Majoriteten av kommunfullmäktige har på Socialdemokraternas förslag beslutat att vi Sverigedemokrater inte ska få en plats i kommunstyrelsen trots att vi inte längre är det minsta partiet. Numera är vi det fjärde största partiet efter valet. Vi fick 4 mandat och drygt 7% av rösterna.

 

Beslutet av majoriteten att utestänga oss är en märklig blandning av egoism och bristande respekt för demokratin. Våra väljare har liksom andra Sundbybergare trott på att Sverige, som varit ett föregångsland inom demokratiområdet skulle leva upp till detta också i Sundbyberg år 2014. Det ger sannolikt också ett märkligt intryck hos nyanlända till Sverige och Sundbyberg att oppositionen behandlas utan tillstymmelse till respekt för demokratin.

 

Vi vet inte varför vi och våra väljare behandlas på detta sätt. Kanske är det så att dagens Socialdemokrater är mindre toleranta mot oliktänkande än vad tidigare Socialdemokrater har varit. När Sundbyberg hade Moskvainspirerade kommunister under det kalla kriget i fullmäktigeförsamlingen behandlades de med all respekt, som det demokratiska styrelseskicket krävde. Detta trots att kommunisterna kontrollerades i smyg av staten.

 

En fråga som inställer sig är därför på vad sätt vi skulle vara värre än Moskvainspirerade kommunister under det kalla kriget. Vi är varken kommunister, fascister, rasister eller något liknade. Vi är ju bara Sundbybergspatrioter, som vill Sundbyberg väl. Detta har vi visat under vår första mandatperiod i staden och i vårt handlingsprogram.

 

I det gamla Rom hade härskarna på slav på triumfvagnen med uppgift att säga ”herre betänk din dödlighet”. Den uppgiften har vi som oppositionsparti haft men trots detta har vagnen ofta kört i diket. Vi hade kunnat vara effektivare om vi haft plats i kommunstyrelsen och därmed förhindrat att den Socialdemokratiska triumfvagnen kör i diket. Detta inte sagt för vår skull utan för Sundbybergarnas.

 

Vi har i god demokratisk anda kritiserat Socialdemokraterna för olika misslyckanden t ex när det gäller de högre klasserna i skolan, avskedandet av lärare, brister i styrningen av ekonomin, förskoleupproret, den bristande satsningen på äldreomsorgen och misslyckandet med Hallonbergens utveckling, som numera är ett utanförskapsområde. Vi vill inte tro att vår kritik har resulterat i att vi utestängs.

 

Oavsett den egentliga orsaken till att vi utestängs, kommer vi att fortsätta att vara ett aktivt oppositionsparti för Sundbybergs bästa.

 

 

 

 

.