SD röstade nej i KF om Hallonbergen centrum | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

SD röstade nej i KF om Hallonbergen centrum

Sverigedemokraterna Sundbyberg motsätter sig hårdexploateringen av Sveriges mest trångbodda och till ytan minsta kommun. Vi yrkade alltså avslag på förslaget.

Normalt förmedlar Stockholms bostadsförmedling hälften av hyresrätterna efter kötid. Resten hyr ägaren själv ut. Nya bostadsrätter kan vem som helst köpa. Det innebär att vi väsentligen bygger bostäder åt icke Sundbybergare.

Vi anser att en övervägande andel av hyresrätterna bör gå till Sundbybergare. När en så pass liten stad som Sundbyberg hårdexploateras måste bostäderna komma invånarna tillgodo. Vad är annars poängen för Sundbybergarnas del?

Likaså är vi kritiska till att grönområden bebyggs. Det gäller slänten mot Lötsjön och kyrkogården samt andra grönområden, t ex mot Rissneleden.

Nedan kan ni läsa vårt yrkande i kommunfullmäktige.

KF 180219 yrkande Idekoncept för Hallonbergen samt överlåtelse av aktier