Sverigedemokraterna i Sundbyberg | Sida 31

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sundbyberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Buncic, ordförande

 

 

 

                                            Valprogram 2018

Bostäderna till Sundbybergarna                                                 

Våra unga behöver en egen bostad. Sundbybergare bör kunna ställas i Förvaltarens bostadskö från 13 år (idag 16). Självklart ska staden prioritera dom egna invånarna! Sundbybergare bör dessutom likabehandlas i bostadskön, dvs få lika många köpoäng oavsett om du har en privat eller kommunal hyresvärd. För Sundbybergare bör den höjas till 3 poäng (idag 1,5/dag). Övriga ska fortsatt få 1 poäng och debiteras en årlig köavgift på 500 kr. Kön skulle kortas och Sundbybergarna skulle snabbt klättra i bostadskön. Sundbybergarnas chanser till bostad i den egna staden skulle öka dramatiskt.

Bilda en kommunal bostadsförmedling för både kommunala och privata hyresrätter. Det skulle tillföra ett stort antal privata hyresbostäder till bostadsförmedlingen och ytterligare öka Sundbybergarnas möjligheter till bostad. Bostadssituationen skulle ljusna! En intern byteskö bör även bildas för Förvaltarens hyresgäster. När lägenhet anvisas lämnas den gamla i inbyte. Och en lägenhet kan förmedlas till en bostadslös.

Bygg inte åt andra  

Sundbyberg är unik som landets folktätaste och minsta kommun. Idag bygger vi rekordmycket– åt andra! Det blir resultatet med nuvarande dåliga köregler. Istället bör vi bygga åt bostadslösa och trångbodda Sundbybergare! Grönytor och naturmark ska ej bebyggas. Det görs tyvärr idag. Sveriges minsta stad måste slåss för grönytorna med näbbar och klor! Kymlinge och Rissne Ängar bör äntligen omvandlas till naturreservat.

Boendeparkering bör gälla i hela Sundbyberg. Då kan du parkera billigt i hela Sundbyberg och centrumhandeln skulle gynnas.                                                                              

Tryggare Sundbyberg 

Otryggheten är stor med våld, rån, skjutningar och mord på ljusan dag. Vissa vågar knappt lämna bostaden. En dubblad befolkning förvärrar givetvis problemen. Nu är det hög tid att kräva en polisstation i Hallonbergen eller Rissne! En polisstation i Solna duger inte längre. Med fast stationering får poliserna en bättre lokalkännedom och allmänheten lär känna sina poliser. Ett ömsesidigt förtroende byggs upp mellan polis och våra skötsamma medborgare. En grund för ökad trygghet.

Kameraövervakning med högkvalitativ inspelning ger brottslingarna goda skäl att lugna ner sig och vid pågående brott kan polis snabbt larmas. Vid fullbordat brott utgör inspelningen ett bra bevismaterial. Belysning måste förbättras för ökad trygghet i promenadstråk, parker och på andra allmänna platser i staden. Vi har länge förespråkat tiggeriförbud. Tiggeri är givetvis ett otyg som måste stävjas.

Våra äldre förtjänar bättre

Våra äldre står oss varmt om hjärtat. Dom har byggt landet och förtjänar en trygg och fin ålderdom. Vi har gjort skillnad med våra motioner om terapihundar och halkskydd. Man avser att inkludera terapihundar när nya avtal tecknas. Och i vintras infördes gratis halkskydd, vilket blev en stor succé! Dessutom kräver vi gratis trygghetslarm. Vi har länge kämpat för låga avgifter för våra äldre.

Det är viktigt att staden har god insyn i äldreomsorg på entreprenad, så att missförhållanden (som i Ekbacken) snabbt kan åtgärdas. 

En bättre skola

Barnens arbetsmiljö är mycket viktig. Självklart stör knappandet och mobillekandet uppmärksamheten även för övriga elever.  Mobiltelefoner används idag också för mobbning. Stödet för mobilförbud är idag stort från både elever och lärare. Vi motionerade om mobilförbud under lektionstid redan 2015. Tyvärr fick vi inget stöd från övriga partier- men vi ger oss inte!

Vi vill ha en disciplinerad statlig kunskapsskola med krafttag mot mobbning i alla former. Det är alltid mobbaren som ska flyttas – inte den mobbade! Det finns inga ursäkter för mobbning! Antalet kuratorer måste utökas kraftigt eftersom kötiderna är extremt långa med mycket lidande för olyckliga elever.

Hjälp fler och värna välfärden!

Vill du fortsätta med en kolossalt dyr asylinvandring – med förvärrad bostadsbrist och välfärd? Eller värna bostäder och välfärd – och ändå hjälpa långt fler flyktingar?

Då hjälper vi i flyktingarnas närområde – för ett hållbart Sverige!

 

 

 

Senastenytt2

 • Oktober i Sundbyberg ur ett SD-perspektiv

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 24 oktober, 2012
  0
  0

  Demokrativeckan har just avslutats.Efter diverse turer lyckades de demokrativänliga partierna övertyga Socialdemokraterna att också vi Sverigedemokrater skulle anses som ett politisk parti och få vara med.Man måste vara Socialdemokrat för att inte anse att ett riksdagsparti är demokratiskt.Tydligen räckte det inte heller att vi Sverigedemokrater fått över 10% i en opinionsmätning.Förhoppningsvis kommer nästa val att resultera i en förendring.
  Vår politiske sekreterare Ulf representerade SD vid fyra aktiviteter under demokrativeckan:Teater med Fryshuset och efterföljande diskussion,träff med Amnesty och efterföljande diskussion,öppet komunhus och mingel i samband med fullmäktige.Eftersom det är viktigt att synas är det en önskan att våra medlemmar och simpatisörer också besöker aktiviteter där vi medverkar.
  Vid fullmäktige var det ungefär som vanligt.Mycket prat och inte fullt lika mycket lyssande.Det framkom att vi och övriga oppositionspartier kämpar för en bättre skola medan makthavarna vill hyra gamla Folkets Hus för 5 milj kr/år.Vi anser det helt fel att satsa på lokaler i en situation där lärare avskedats.Barnen är ju det käraste vi har och vår framtid.Det är viktigt,att de får en bra start i livet så att de kan förverkliga sina yrkesdrömmar.
  Vi lade en motion där vi föreslår, att sundbybergsbarn ska få ställa sig i bostadskön vid 12 års ålder och behålla alla sina poäng när de fyller 26 år.Sundbybergsbarn ska gynnas framför barn i anndra kommuner.Vi lade också en interpellation(fråga) där vi frågade om makthavarna är beredda att dramatiskt höja betygen i klass 7,8 och 9 genom att ta fram en affärsplan för detta.Ordet affärsplan har ju blivit aktuellt sedan Stefan Löven använt detta.Om man inte planerar för bra betyg hur ska man annars kunna uppnå resultat.Saken är ju den att barnen klarar sig relativt bra i de lägre klasserna men i de högre blir betygen avsevärt sämre.
  Under oktober kommer vi ha ett styrelsemöte där vi ska hitta en lämplig dag för nästa årsmöte i februari eller mars och klara av alla formaliteter kring detta
  Sundbyberg har i dagarna påbörjat planeringen inför nästa nationaldag.Hoppas, att du vill komma till vårt tält då.

 • Halvtidsrapport

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 31 augusti, 2012
  0
  0

  Nu har halva mandatperioden passerat och det är dags för en halvtidsrapport så att du som har röstat på oss vet vad dina representanter i kommunfullmäktige gör.Vi har två av 51 mandat och ingår inte i något block.
  Tiden efter valet har i hög grad präglats av att Sundbyberg har haft avsevärda problem att skapa en bra skola och en värdig äldreomsorg.Detta trots att Sundbyberg har en mycket bra ekonomi och tillväxt.
  Fullmäktigegruppen har kämpat för en bra skola för att ge våra barn en bra start i livet.Vi vill ge våra äldre en värdig äldreomsorg.De har ju gett oss den välfärd,som vi har i dag.
  Vi har också velat ha en småföretagarby efter mönster från andra kommuner för att skapa fler arbetstillfällen och en snabbare ekonomisk utveckling.En sådan skulle t ex kunna skapas i Hallonbergen.Det är vår mest segregerade stadsdel och den del av Sundbyberg,som behöver ett lyft i alla avseenden.
  Sundbybergarna har i dag svårt att få en lägenhet.Detta har vi velat ändra på genom att föreslå att endast en anknytning till Sundbyberg ska kunna ge en plats i bostadskön.
  Under resten av mandatperioden kommer vi att fortsätta att kämpa för att ge barnen en bra start i livet,en värdig äldreomsorg åt våra äldre,bostäder till sundbybergarna och inga andra samt ett lyft för Hallonbergen vår mest segregerade stadsdel.
  Det är vår förhoppning.att du och andra väljare kommer att se att Sverigedemokraterna betyder skillnaden för att skapa förnyelse och rättvisa i Sundbyberg.
  Stellan Bojerud
  Ordförande kommunfullmäktigegruppen

 • Förvaltarens bostäder

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 30 augusti, 2012
  0
  0

  Oacceptabelt att inte ge våra egna invånare företräde till Förvaltarens bostäder!

  För några år sedan ändrades reglerna för tilldelning av bostäder och bostadsförmedlingen öppnades för ”alla” med personnummer och som fyllt 18 år.Detta vill vi Sverigedemokrater ändra på.

  Nuvarande regler missgynnar Sundbybergare och har förargat flera av stadens invånare,som söker lägenhet eller vill byta till en större.Många barn behöver också en lägenhet för att kunna gå ut i vuxenlivet.Alla har inte råd att köpa en bostadsrätt och många vill inte lämna sin hembygd Sundbyberg.Detta gäller också ungdomar som vill flytta från föräldrarna och behöver något eget.

  Vi menar att det är rimligt att gynna stadens invånare så att de kan bo kvar när familjesituationen förändras eller när ungdomarna vill ha en egen lägenhet.

  Givetvis spelar regionens svåra bostassituation in med en stor brist på bostäder och gör situationen än värre.”Invandringen” från andra platser i Sverige och världen uppgår till runt 30.000 människor per år till regionen.I dag står runt 40.000 sökande i bostadskön varav cirka 9.000 är sundbybergare.En sundbybergare kan behöva vänta många år på en lägenhet och får se hur sådana som inte är skattebetalare i Sundbyberg går vidare mot en fin lägenhet här.Detta är inte rättvist.

  Till orättvisan bidrar också att flera kommuner satsar hårt på bostadsrätter och inte bygger hyresrätter.

  Vi vill i princip återgå till den tidigare situationen att bostadskön endast var öppen för stadens invånare och sådana som arbetade här.Vi vill dock göra ett tillägg och möjliggöra för tidigare sundbybergare att flytta hem igen till sin hembygd.

   

 • Satsa på Hallonbergen

  0
  0

  Sundbyberg ska vara en levande och attraktiv stad att leva och bo i.Givetvis ska detta gälla alla stadsdelar.Vi uppnår detta genom en försiktig utbyggnad och förtätning.Vi vill bevara attraktiva och väl utnyttjade parkområden.Tyvärr har vår stad blivit alltmer segregerad.En del stadsdelar-inte minst centrum-utvecklas bra medan andra delar och främst då Hallonbergen inte utvecklas till det bättre.När Hallonbergen invigdes av Olof Palme var det en modern stadsdel med alla moderniteter såsom dagis,en fin skola,en modern centrumanläggning med bank och flera affärer,sopnedkast,värmeslingor i gångbanor,tennisplaner,fotbollsplaner etc.Under åren har det mesta avvecklats och inget nytt har kommit i stället.Detta är inte bra.Trots allt bör områdets särart bevaras men utvecklas och ta igen 35 års bristande utveckling.Vi ser en klar risk i att Förvaltaren fortsätter att slå ut bollplaner och lekytor och genomför andra försämringar.
  När Rissne skapades,engagerade sig staden i ett Rissneprojekt.Hallonbergen har aldrig kostats på något motsvarande projekt.Vi Sverigedemokrater menar att dagsläget inte är bra.Hallonbergen har under lång tid fått betala priset för att Sundbyberg är en segregerad stad.Det behövs en uppryckning baserat på nytänkande.När den fördjupade översiktsplanen togs fram,fanns det gott om tankar på hur Hallonbergen kunde förnyas men tyvärr valde de styrande att återigen glömma Hallonbergen för att i stället satsa på Rissne.Solnas satsningar på nya arenan kan medföra ett lyft för Hallonbergen eftersom Hallonbergen kommer att vara en närliggande T-banestation.Risker finns dock också.Vi bedömer att effekterna av Arenastaden inte har analyserats tillräckligt när det gäller kommunikationer,p-platser etc.Hallonbergen kommer att ligga på ungefär samma avstånd som Solna Centrum från anläggningen.Detta bör hanteras på något sätt.Vad händer med busslinjer,gångvägar etc när några tiotusental mäniskor förflyttar sig samtidigt.En nybyggnation kan också-rätt utförd-medföra förbättringar.Vi vill dock i sammanhanget peka på risken för feloptimeringar genom att helheten förloras och varje detaljplan har egna mål.Ett varierat utbud av ägarformer behövs i Hallonbergen!Den stora dominansen av hyresrätter kan vara en grundläggande orsak till strukturproblem i Hallonbergen.Därför bör all nyproduktion av lägenheter upplåtas med bostadsrätter altenativt ägarlägenheter.En omvandling bör också ske från hyresrätter till bostadsrätter för att uppnå 50% bostadsrätter alternativt ägarlägenheter i den äldre bebyggelsen.En ordentlig förtätning bör vara möjlig i närheten av T-banestationen.Tanken att göra om centrumhuset till stadshus bör utvärderas.Byggandet av villor och radhus bör begränsas till ett minimum och bostadsrättshus prioriteras för att spara grönområden och satsa på stadsbebyggelse.Marken utefter nuvarande E18 bör reserveras för verksamheter av bullerskäl.Går det att ha bostäder också i denna miljö är vi för det.Var rädd om naturen nära Hallonbergen.Vi vill bevara Golfängarna och ge området runt Lötsjön och bäcken mot Råstasjön ett strandskydd på samma sätt som Råstasjön.Vi förordar minst 100 meter.Orsaken till vårt ställningstagande är,att många hallonbergsbor tycker om att vistas på Golfängarna.Många har heller inte råd att satsa på semesterresor till andra länder utan har semester på hemmaplan och främst då Golfängarna.Vi förordar visserligen en förtätning men inte genom att offra grönområden.Vi vill bygga högt.Om det är tekniskt möjligt vill vi bygga på husen ytterligare våningar.Hallonbergens centrum har byggts om flera gånger utan att något blivit bättre.Vi har uppfattningen att centrum och planen utanför behöver förändras.Vi vill göra om Hallonbergsplan till en plats för mänskliga möten.Hallonbergen kan bli ett än viktigare kommunikationscentrum i framtiden genom Solnas nya arena.Vi vill bevara busshållplatserna men använda nuvarande parkeringsplatser innanför busshållplatserna för torghandel,utomhusservering,park och mötesplats.Parken mellan gatan och busshållplatserna vill vi göra om till parkeringsplatser.Om T-banan ska få en uppgång till,bör denna förläggas till Ör och på sådant sätt att den underlättar för gående till Arenastaden.Förbättra för Hallonbergens ungdomar.Tidigare hade Hallonbergen en bra skola.Denna avecklades därför att den styrande majoriteten inte förmådde att bibehålla skolans attraktivitet.Vi menar att skolan bör återuppstå när Ör och Hallonbergen förtätas.Mycket av de kultursatsningar som har gjorts i Hallonbergen kommer inte Hallonbergens ungdomar till del.Detta vill vi ändra på.Hallonbergens ungdomar behöver meningsfulla fritidsaktiviteter.Under senare år har många ungdomar dött till följd av missbruk och kriminalitet.Genom att ge ungdomar en bra start i livet genom bra skolor och meningsfull fritid minskar risken för tidiga utslagningar.När det gäller Ursvik och angränsande områden satsar staden stort på idrottsanläggningar.Ungdomarna i Hallonbergen är värda motsvarande satsningar.Vi vill också bevara området kring toppstugan.
  SD Sundbyberg

 • Nationaldagsfirandet

  0
  0

  Under nationaldagsfirandet deltog vi från SD för första gången med en kampanj i Sundbyberg.Vi var fyra från styrelsen med ordförande Stefan i spetsen.Dessutom deltog Jens Leandersson och David Berqvist från andra delar av landet.Vi hade ett eget tält närmast krogen.Vi hade tagit fram en folder tillsammans med vårt lokala partiprogram och en hel del kampanjmaterial av rikskaraktär.Vi delade ut 500 foldrar,balonger,godis,juice,kaffe och kakor.Därefter var det mesta slut.Resultatet blev några som anmälde intresse av att bli medlemmar,minst 25 som lovade att rösta på oss samt många,som uttalade sin uppskattning över oss.Vi behandlades ungefär som alla andra partier.Den viktigaste effekten var att vi visade upp oss och klargjorde för alla,att vi existerar.Enligt inofficiella poliskällor uppgick antalet deltagare till över 30.000 deltagare.Tyvärr ringde någon till polisen och riktade ett hot mot oss.Lyckligtvis hände inget.Till nästa år ska vi försöka att vara fler,ha mer foldrar och dra lärdom av årets erfarenheter.Som helhet blev årets nationaldagskampanj lyckad.