Sverigedemokraterna i Sundbyberg | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sundbyberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Buncic, ordförande

 

 

 

Våra viktigaste frågor

 • Rim och reson i byggandet

  Det är inte rimligt att Sveriges till ytan minsta kommun rekordbygger. Byggnation som inte gynnar Sundbybergarna ska ej genomföras.

 • Bostäder åt Sundbybergarna

  Inrätta en kommunal bostadsförmedling som även förmedlar privatägda hyresrätter. Höj köpoängen från 1,5 till 3 poäng/dag för alla Sundbybergare. Vid nybyggnation ska en majoritet hyresrätter gå till Sundbybergarna.

 • Tryggheten måste förbättras

  Politikerna måste lobba för en polisstation i Hallonbergen eller Rissne, fler övervakningskameror, förbättrad belysning….

 • Värna våra äldre

  Dom har byggt upp landet och det är vår skyldighet att värna dom på ålderns höst…..

 • Skolan måste förbättras

  Inget mobillekande på lektionstid, nolltolerans mot mobbning, tillbaks till kunskapsskolan …

Senastenytt2

 • MÖTE MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN

  Av erikivarsson den 14 oktober, 2017
  0

  Idag hade jag och Jarmo Kärävä ett mycket trevligt möte med lokala Hyresgästföreningen. Dom presenterade sin bostadspolicy och vi fick presentera vår. Vår utgångspunkt är att vi gör vad som är bäst för Sundbybergarna:

  Dagens bostadsbrist kan vi tacka många års massinvandring för.

  Bostadsbyggandet ska fokuseras på att lindra Sundbybergarnas bostadsbrist, helt i enlighet med Bostadsförsörjningslagen. Lilla Sundbyberg får inte ha ambitionen att försörja resten av landet/regionen med bostäder.

  Vi är generellt positiva till byggnation av kommersiella lokaler, äldreboenden, samt lokaler för service åt stadens invånare.

  I första hand ska redan hårdgjorda ytor bebyggas. I andra hand övriga ytor utan naturvärde. Områden med naturvärde ska över huvud taget inte bebyggas. Ett tragiskt exempel på motsatsen är Lingonskogen intill Odalvägen som skall bebyggas.

  Nybyggda hyresrätter ska i huvudsak förmedlas till Sundbybergarna (ej nyanlända). Eftersom nybyggda hyresrätter huvudsakligen ägs privat, behövs en kommunal bostadsförmedling. Förvaltarens bostadskö kan kvarstå, men måste i långt högre grad gynna Sundbybergarna. Hyresrätten behövs för ungdomar, studenter och andra som ej vill/kan köpa sin bostad. Vi accepterar inte utförsäljning av bostäder mot de boendes vilja!

  Vi stödjer ombildningar till bostadsrätt. Det är en demokratisk åtgärd som kräver minst 66 % stöd av berörda hyresgäster. Däremot är vi mer restriktiva till nybyggnation av bostadsrätter, då dessa inte specifikt kommer Sundbybergare tillgodo. De kan dock behövas för att finansiera andra angelägna byggprojekt.

  Vi får aldrig glömma att allt byggande ska gynna Sundbybergarna. Vi får inte utplåna våra få grönområden för att bygga åt andra.

  Gary Aelius

   

 • Tack Sundbybergare!

  Av erikivarsson den 18 september, 2017
  0

  SD Sundbyberg ökade i kyrkofullmäktigevalet från 6,70 till 10,72 %. Om detta står sig ökar vi från 2 till 3 mandat i kyrkofullmäktige. Därmed blir SD tredje största parti i kyrkofullmäktige.

  Socialdemokraterna minskade från 47 till 42 % och POSK dubblade från 10 till 22 % (Grattis!),.Antalet röster på SD ökade från 150 till 381, men p.g.a. det ökade valdeltagandet ökade andelen röster med ungefär 50 %.

  I valet till Kyrkomötet ökade vi från 5,97 till 9,22 % och i Stiftsfullmäktige från 5,20 till 8,15 %. (Alla siffror ovan är enligt den preliminära sammanräkningen i vallokalerna)

  Vi tackar alla våra anhängare för att ni ställde upp! SD går från framgång till framgång! Vi ser fram emot valet 2018 med stor tillförsikt!

  Här kan nu se hela resultatet för kyrkofullmäktigevalet.
  https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/…/Result…/Forsamling.aspx…

  (Bilden från gårdagens rösträkning i Lötsjögården, Hallonbergen)

 • Kyrkoval – Rösta idag!

  Av erikivarsson den 17 september, 2017
  0
 • SD Sundbyberg motsätter sig rekordbyggandet – uppdaterar Handlingsprogrammet

  Av erikivarsson den 28 augusti, 2017
  0

  Som stadens enda parti motsätter sig Sverigedemokraterna rekordbyggandet. Vi menar att det inte gynnar Sundbybergarna.
  Jag citerar från nya Handlingsprogrammet (sid 6):

  Byggande och bostäder

  Sundbyberg är Sveriges folktätaste och till ytan minsta kommun. Därför är det extra viktigt att staden bygger försiktigt om vi vill behålla en grön och mänsklig stad. Vid utformningen av byggnads- och bostadspolitiken ska vi – som alltid – ha Sundbybergarnas bästa för ögonen.

  Bostadsbyggandet styr befolkningsökningen, som i sin tur ställer ökade krav på skola, förskola, socialtjänst, äldrevård, butiker, infrastruktur och mycket annat. Bostadsbyggandet generar således även annan byggnation.

  Bostadsbyggandet bör framförallt styras av Sundbybergarnas barnafödande. Då gör vi vad vi kan för en hållbar tillväxt. Lilla Sundbyberg ska inte ha ambitionen att försörja resten av landet med bostäder. Sveriges övriga kommuner har bättre förutsättningar för det än lilla Sundbyberg.

  När det gäller nybyggnation av hyresrätter vill vi således att dessa i hög utsträckning går till Sundbybergarna. Vidare ska en viss andel användas som ungdomslägenheter och sociala kontrakt (ej för nyanlända). Detta bör ställas som villkor vid nybyggnation. Blivande hyresrätter blir i hög utsträckning privatägda varför en kommunal bostadsförmedling bör inrättas.

  Vi vill ha ett restriktivt byggande av bostadsrätter, då dessa kan köpas av vem som helst och således är en ineffektiv metod att minska Sundbybergarnas bostadsbrist. Ombildningar till bostadsrätt varken ökar eller minskar antalet bostäder. Antalet hyresrätter minskar medan antalet bostadsrätter ökar, vilket i viss mån kompenserar för ett restriktivt byggande av bostadsrätter till förmån för hyresrätter.

  Gary Aelius