Sverigedemokraterna i Sundbyberg | Sida 28

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sundbyberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Buncic, ordförande

 

 

 

Våra viktigaste frågor

 • Rim och reson i byggandet

  Det är inte rimligt att Sveriges till ytan minsta kommun rekordbygger. Byggnation som inte gynnar Sundbybergarna ska ej genomföras.

 • Bostäder åt Sundbybergarna

  Inrätta en kommunal bostadsförmedling som även förmedlar privatägda hyresrätter. Höj köpoängen från 1,5 till 3 poäng/dag för alla Sundbybergare. Vid nybyggnation ska en majoritet hyresrätter gå till Sundbybergarna.

 • Tryggheten måste förbättras

  Politikerna måste lobba för en polisstation i Hallonbergen eller Rissne, fler övervakningskameror, förbättrad belysning….

 • Värna våra äldre

  Dom har byggt upp landet och det är vår skyldighet att värna dom på ålderns höst…..

 • Skolan måste förbättras

  Inget mobillekande på lektionstid, nolltolerans mot mobbning, tillbaks till kunskapsskolan …

Senastenytt2

 • Politiskt bokslut 2010-2013 för SD i Sundbyberg

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 7 februari, 2014
  0
  0

  Vi har ju nyligen passerat ett årsskifte varför det kan vara dags att fundera över vad vi har gjort så här långt sedan valet .Därför får du förteckningar över vad vi har skapat så här långt i kommunfullmäktige där vi har 2 platser av 51 .

  Vi har försökt att leva upp till vår  partiledares önskemål och visa att vår politik och våra omsorger sträcker sig över alla områden .Vi har definitivt inte varit ett enfrågeparti i Sundbyberg .Givetvis kan man ha olika synpunkter på vad som är viktigast och vad som ska prioriteras .

  Nu gåt vi in i supervalåret och vi ska försöka att få fler röster .Det kan vi med din hjälp .Berätta gärna för dina vänner vad vi gör i Sundbyberg .Vi lever under hotet att medborgarna uppfattar oss som ett bra riksparti men ett totalt okänt parti när det gäller landstings- och kommunpolitik .Vi riskerar att vi får så kallad röstspridning d v s att medborgarna röstar olika i de olika valen .Vi har så här långt inte fått någon större uppmärksamhet i pressen .

  Sista fullmäktige före sommaren och valet kommer att äga rum i maj .Därför har vi bara några få tillfällen kvar att komma med förslag .Har du några tankar kring vad vi behöver göra i slutspurten innan sommaren kommer ?Vill du ha fler detaljer kring vad vi gjort ,kan du gå in på stadens hemsida .Där finns allt som vi och andra har gjort .

  Glöm inte att regelbundet titta på vår hemsida .Har du synpunkter som gäller vår förening ?Hör i så fall av dig till Stefan Buncic ,som är vår ordförande .

  Förteckning över redovisade motioner och förslag i kommunfullmäktige .

  2010

  Budget för 2011

  2011

  Budget för 2012

  Motioner

  Motion avseende äldreomsorgen .

  Oacceptabelt att inte ge våra invånare företräde till Förvaltarens bostäder !

  Sundbyberg behöver en småföretagarby !

  2012

  Budget för 2013

  Motioner

  Oacceptabelt att våra egna unga invånare får vänta så länge för att få bostad .

  Förbättra centrummiljön med sop sug !

  Ta fram en konkret handlingsplan mot segregation !

  Ta hand om Rinkeby Kvarn !

  Sundbyberg behöver nya strategimål/visioner !

  Ge alla partier en plats i valnämnden !

  Sälj Ekbacken !

  Satsa på Hallonbergen !

  2013

  Budget för 2014

  Motioner

  Sundbyberg behöver en översyn av brandskyddet !

  Sundbyberg behöver en barnombudsman !

  Gör skyndsamt Kymlinge till en statligt naturreservat !

  Rädda vårt Rissne från förslumning !

  Bättre belysning behövs i Stora Ursvik för att skapa trygghet !

  Förteckning över redovisade interpellationer till kommunfullmäktige .

  2011

  Hur används budgetförstärkningen i äldreomsorgen !

  Hur fungerar samarbetet mellan Rut och socialtjänsten ?

  Hur fungerar samarbetet mellan grundskole- och gymnasienämnden samt individ- och omsorgsnämnden ?

  Är skolan laglig nu ?

  2012

  Är du intresserad av att dramatiskt höja betygen ?

  Interpellation avseende ändring i socialtjänstlagen !

  Vilken policy gäller ?(Gäller avstängning av lärare) .

  Vilken policy gäller egentligen ? (Gäller avstängning av lärare) .

  Finns det risk att vi får se uteliggare i vinter ?

  2013

  Hur går det med nedgrävningen av järnvägen ?

  Vilka miljörisker finns det för Sundbyberg vid högre vattennivåer ?

  Vilken skydd har stadens kulturhus ?

  Vilka förbättringar kan stadens företagare se fram emot ?

  Vilka orsaker har det ökade antalet tiggare och vad medför det ?

  Vilket är läget när det gäller flyktingar i Sundbyberg ?

  Är du beredd att ge alla som så önskar en plats på ett äldreboende ?

   

   

 • Rapport från årsmötet för SD i Sundbyberg 2014-01-26

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 29 januari, 2014
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Sundbyberg hade sitt traditionella årsmöte 26 januari .Det viktigaste punkterna var:

  -Fastställande av kandidatlista för kommunfullmäktige och landstinget.

  -Styrelsen fick i uppdrag att fylla på listan med ytterligare kandidater som kommer till oss i februari.

  -Val av styrelse ,revisorer och valberedning för föreningen .

  -Vi fick tillfälle att träffas inom föreningen och ha en upptakt för supervalåret  2014 .Glädjande var att många av våra medlemmar kom trots att det handlade om många formella punkter på dagordningen .

  När det  gäller landstinget bildar Sundbyberg en gemensam valkrets med Sollentuna och Solna . I dag saknar Sverigedemokraterna representation i landstinget .Vid förra valet klarade vi inte spärren på 3% även om vi var ytterst nära .Vi behövs för att kunna påverka den nuvarande trista utvecklingen med ständiga överbeläggningar på sjukhusen ,rovdrift av vårdpersonalen och långa väntetider för patienterna .Vi vill kraftigt minska privatiseringarna och i stället satsa på kvalitet i vården oavsett vem som utför vården .

  Vi har haft 2 mandat av 51 i kommunfullmäktige .Inför supervalåret kommer antalet mandat att utökas till 55 .Vi har därmed välgrundade förhoppningar att kunna få fler mandat än i dag .Vi behövs för kampen för en bättre skola och äldreomsorg .

  Mycket glädjande är att vi har fått flera medlemmar under året som gått .Bland de nya kvinnor och ungdomar i majoritet .Många är också utlandsfödda .Utvecklingen motsäger den journalistiska vidskepelsen ,som säger ,att vi är emot kvinnor och utlandsfödda .Tvärt om är de ytterst välkomna till oss.

  I Sundbyberg har vi försökt att påverka utvecklingen inom flera områden men har haft svårt eftersom vi bara har 2 mandat av 51 .Vi har avsiktligt satsat på en mängd områden för att motsäga bilden av att vi skulle vara någon sorts enfrågeparti .Det har vi verkligen inte varit i Sundbyberg .Det har varit lätt att hitta områden där nuvarande makthavarna inte varit så duktiga .När vi kom in i fullmäktige var staden sämst i landet när det gäller äldreomsorgen .Nu är den något bättre men inte tillräckligt bra enligt våra ambitioner .Ett ännu olöst problem är de dåliga betygen i avgångsklasserna i skolan .Vi vill att barnen ska få en bra start i livet .Det får inte barnen i makthavarnas Sundbyberg .Det vill vi ändra på .Barnen är ju vår framtid och behövs för att utveckla staden och landet.

  Bland övriga frågor kan nämnas ,att vi har försökt ändra på reglerna för förmedling av bostäder .Vi anser att Förvaltarens bostäder ska i första hand gå till Sundbybergare och inte minst Sundbybergarnas barn .Ingen ska behöva tvingas bort från staden bara för att lägenheterna går till utomstående .I dag kan vem som helst stå i bostadskön och tilldelningen av bostäder går i princip på kötid .Vi vill att Sundbybergare ska kunna bo kvar i Sundbyberg hela livet om de vill detta .

  Vi har också velat ha en småföretagarby för mindre företag för att de ska kunna utvecklas i staden och anställa Sundbybergare .Makthavarna har alltför ensidigt satsat på stora företag ,som oftast kräver akademisk utbildning bland sina anställda .Många Sundbybergare saknar högskoleutbildning .Staden har alltför många som är arbetslösa år efter år i en trist tillvaro .Regeringens arbetsmarknadspolitik och stadens egna insatser har inte varit tillräckligt framgångsrika för att ändra på detta .

  Vi hoppas ,att du som redan är medlem ska trivas hos oss och engagera fler .Är du inte redan medlem men intresserad av vår politik är du välkommen att kontakta vår ordförande Stefan Buncic för att diskutera ett eventuellt medlemskap .

 • Kyrkofullmäktige

  Av Sverigedemokraterna i Sundbyberg den 6 december, 2013
  0
  0

  I går var SD med för första gången i kyrkofullmäktige .Som alla vet så har SD fått 2 mandat .

  Vi Sverigedemokrater tycker att alla partier som har fått mandat ska vara med i Kyrkorådet ,men så är det inte i Sundbyberg .Alla partier är med i Kyrkorådet förutom SD .Återigen har Socialdemokraterna med andra partier visat hur demokrati fungerar .KD som har fått 1 mandat är med ,men inte SD med sina 2 mandat .

  Vi är alla kristna och är valda av medborgarna för att hjälpa och förbättra kyrkan ,frågan är hur vi ska kunna göra det när andra partier inte vill sammarbeta med oss .Sverigedemokraterna vill kyrkans bästa .Det är sorgligt att även kyrkan styrs av Socialdemokrater .Vi måste bevara våran kristna tro och kämpa för fler kyrkomedlemmar ,så att inte andra religioner tar över vårt samhälle .

  SD Sundbybergsummpan 024