Nyheter

Seniormässan

Den 28 april drog vi igång valkampanjen på Seniormässan i Hallonbergen. Vi var ett taggat gäng som pratade politik med intresserade. Tack till er som kom och träffade oss!

läs mer

Endast SD röstade för ombildningar

Den 28 mars fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ett medborgarförslag som förespråkar att boende i Förvaltarens hyresrätter ska erbjudas ombildning. Motiveringen var bl a att det skulle minska segregationen i områden där hyresrätter dominerar. Bara SD röstade för bifall till medborgarförslaget. Alla andra, inklusive moderaterna och KD röstade emot. (Bifall till medborgarförslaget skulle trycka […]

läs mer

Ukrainska flyktingar i Sundbyberg

Sundbybergarna engagerar sig för riktiga flyktingar; kvinnor och barn från vårt närområde! Den fruktansvärda situationen i Ukraina skapar enorma flyktingströmmar i Europa. Många köar utanför migrationsverket i Sundbyberg och saknar någonstans att ta vägen. Vi känner stolthet över kommuninvånarnas medmänsklighet och engagemang. En av våra medlemmar har tagit emot en flyktingfamilj i sitt hem. Vi […]

läs mer

SD RÖSTADE FÖR OMBILDNINGAR. ALLA ANDRA RÖSTADE EMOT. På kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-14 yrkade SD bifall till ett medborgarförslag som går ut på att ombilda i områden där hyresrätter dominerar. SD var enda partiet som röstade för bifall till medborgarförslaget. Övriga partier röstade emot. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 28 mars då SD lägger […]

läs mer

Nyvalda Kyrkofullmäktige sammanträder

Idag deltog nyvalda kyrkofullmäktigegruppen i första kyrkofullmäktigesammanträdet. Gruppen utgörs av följande: Gary Aelius, Ingrid Landvall, Ingela Lindqvist och Leif Österlöf. När antalet ledamöter i Kyrkorådet skulle fastställas vädjade kyrkoherden om att antalet skulle fastställas till 6 eller 8 ledamöter. Vi stödde kyrkoherdens förslag eftersom vi vill stärka kyrkans och minska politikens makt i kyrkorådet. Tyvärr […]

läs mer