MÖTE MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

MÖTE MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Idag hade jag och Jarmo Kärävä ett mycket trevligt möte med lokala Hyresgästföreningen. Dom presenterade sin bostadspolicy och vi fick presentera vår. Vår utgångspunkt är att vi gör vad som är bäst för Sundbybergarna:

Dagens bostadsbrist kan vi tacka många års massinvandring för.

Bostadsbyggandet ska fokuseras på att lindra Sundbybergarnas bostadsbrist, helt i enlighet med Bostadsförsörjningslagen. Lilla Sundbyberg får inte ha ambitionen att försörja resten av landet/regionen med bostäder.

Vi är generellt positiva till byggnation av kommersiella lokaler, äldreboenden, samt lokaler för service åt stadens invånare.

I första hand ska redan hårdgjorda ytor bebyggas. I andra hand övriga ytor utan naturvärde. Områden med naturvärde ska över huvud taget inte bebyggas. Ett tragiskt exempel på motsatsen är Lingonskogen intill Odalvägen som skall bebyggas.

Nybyggda hyresrätter ska i huvudsak förmedlas till Sundbybergarna (ej nyanlända). Eftersom nybyggda hyresrätter huvudsakligen ägs privat, behövs en kommunal bostadsförmedling. Förvaltarens bostadskö kan kvarstå, men måste i långt högre grad gynna Sundbybergarna. Hyresrätten behövs för ungdomar, studenter och andra som ej vill/kan köpa sin bostad. Vi accepterar inte utförsäljning av bostäder mot de boendes vilja!

Vi stödjer ombildningar till bostadsrätt. Det är en demokratisk åtgärd som kräver minst 66 % stöd av berörda hyresgäster. Däremot är vi mer restriktiva till nybyggnation av bostadsrätter, då dessa inte specifikt kommer Sundbybergare tillgodo. De kan dock behövas för att finansiera andra angelägna byggprojekt.

Vi får aldrig glömma att allt byggande ska gynna Sundbybergarna. Vi får inte utplåna våra få grönområden för att bygga åt andra.

Gary Aelius