Interpellationer | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Interpellationer

Alla interpellationer  från SD Sundbyberg

2017

Hur har senaste årens invandring påverkat bostadsmarknaden i staden?

Vad händer med Rissne och Hallonbergen?

Hur gynnar redkordbyggandet sundbybergarna?

Landsvägen laglöst land? – Svar

Varför får inte politiska partier hyra Allaktivetshuset? – Svar

Elevers frånvaro i grundskolan – Svar

Svälter Sundbybergs äldre?  – Svar

Kommer staden att överväga diselförbud och satsning på elbilar? – Svar

2016

Jämföra skolors resultat – Svar

Hur ser du på polisens närvaro i Sundbyberg? – Svar

Vad vill sundbybergsalliansen göra med Kymlinge? – Svar

2015

Hur är det med parkeringsproblemen i Sundbyberg? – Svar

Vad ska staden göra åt tiggeriproblemet? – Svar

Belönar Sundbybergs stad krigsförbrytare? – Svar

Antidemokratiskt agerande i Sundbyberg! – Svar

Följs förvaltarens ägardirektiv vid renoveringar – Svar

2014

Vilket är läget när det gäller OVK (Obligatiskt ventilationskontroll)? – Svar

Hur är det med personaltätheten på våra äldreboenden? – Svar

Vad händer med våra bussar? – Svar

2013

Hur går det med nedgrävningen av järnvägen? – Svar

Vilka miljörisker finns det för Sundbyberg vid högre vattennivåer? – Svar

Vilken skydd har stadens kulturhus? – Svar

Vilka förbättringar kan stadens företagare se fram emot? – Svar

Vilka orsaker har det ökade antalet tiggare och vad medför det? – Svar

Vilket är läget när det gäller flyktingar i Sundbyberg? – Svar

Är du beredd att ge alla som så önskar en plats på ett äldreboende? – Svar

2012

Är du intresserad av att dramatiskt höja betygen? – Svar

Interpellation avseende ändring i socialtjänstlagen? – Svar

Vilken policy gäller egentligen?(Gäller avstängning av lärare) – Svar

Finns det risk att vi får se utliggare i vinter? – Svar

2011

Hur används budgetförstärkningen i äldreomsorgen? – Svar

Hur fungerar samarbetet mellan Rut och socialtjänsten? – Svar

Hur fungerar samarbetet mellan grundskole -och gymnasienämnden samt individ-och omsorgsnämnden? – Svar

Är skolan laglig nu? – Svar