Halvera boendeparkeringen för pensionärer! | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Halvera boendeparkeringen för pensionärer!

I ett medborgarförslag föreslogs i veckan att staden halverar boendeparkeringsavgiften för pensionärerer. Det tyckte vi SD:are i Stadsmiljö- och tekniska nämnden var ett utmärkt förslag. Så vi yrkade bifall till förslaget. Tyvärr avslogs yrkandet.

Medborgarförslag pensionärsrabatt boendeparkering