Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Förtroendevalda

Kommunfullmäktigegruppen efter valet 2018, enligt valsedeln

Ledamöter

1. Gary Aelius          gruppledare

2. Stefan Buncic      vice gruppledare

3. Jarmo Kärävä

4. Lars A Carlsson

5. Carina Cortes

6. Richard Torsslow

Ersättare:

7. Lars Nilsson

8. Anders Eklund

9. Susanne Buncic

 

Kommunföreningsstyrelsen 2018

ordförande:                         Stefan Buncic

vice ordförande:                 Gary Aelius

2:e vice ordförande:          Jarmo Kärävä

ledamot:                              Carina Cortes

ledamot:                              Richard Torsslow

ledamot:                              Lars A Carlsson

ledamot:                              Susanne Buncic

suppleant:                           Harald M.

suppleant:                           Lars Nilsson

suppleant:                           Nils O.

 

Kyrkofullmäktigegruppen efter valet 2017

  1. Stefan Buncic                 ledamot
  2. Gary Aelius                     ledamot
  3. Carina Cortes                 ledamot
  4. Susanne Buncic             ersättare
  5. Jarmo Kärävä                ersättare