Distriktsårsmöte för Sverigedemokraterna i Stockholms län 2015 | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Distriktsårsmöte för Sverigedemokraterna i Stockholms län 2015

Lördagen den 14 mars hade distriktet årsmöte. 167 röstberättigade närvarade. Distriktet har ökat kraftigt och har idag c:a 1600 medlemmar. Distriktet för Stockholms län omfattar ej Stockholms stad, som utgör ett eget distrikt. Distriktet Stockholms län utgörs av över 20 kommunföreningar.

Mötet beslöt att bifalla valberedningens förslag i alla delar. Dvs antalet ledamöter i distriktsstyrelsen fastställdes till sju och antalet ersättare till två. Avgående ordförande Robert Stenqvist har gjort ett jättefint arbete, men är nu Riksdagsman.

Till ny ordförande valdes Per Carlberg. Sundbyberg fick in Stefan Buncic som suppleant i styrelsen. Vi fick chansen att träffa många politiker som t.ex Henrik Vinge och Gustav Kasselstrand med flera.

20150314_123708_resized_2