Bostadspolitik | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Bostadspolitik

20140412_122549Det kommer allt fler tecken på att vi är inne i supervalåret och att vår politik börjar att uppfattas som allt mer intressant av alla.

Vår bedömning under mandatperioden har varit ,att bostadsfrågorna är viktiga i Sundbyberg .Detta har bekräftats när vi varit inbjudna till Hyresgästföreningen och deras debatter under flera år .Mycket har kretsat kring dyra renoveringar och hyresgästernas problem att kunna bo kvar med väsentligt högre hyror .Bostadsbristen i staden och regionen har också diskuterats mycket .Stadens ungdomar har problem att hitta bra och billiga lägenheter.

Nu har vi fått frågor från Hyresgästföreningens tidning ,som vi har besvarat .Vi vill delge svaren för en större krets .Därför tar vi in dem på hemsidan.

Har du synpunkter på vår bostadspolitik ,hör av dig.

Här är svaren från Sverigedemokraterna i Sundbyberg:

– Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod ?

Vi vill bygga färdigt i Stora Ursvik och förtäta i Rissne ,Ör och Hallonbergen .Vi är beredda att ersätta planerade ytexpansiva småhus med hyresrätter .Därefter är i princip Sundbyberg färdigbyggt .Vi vet inte vad detta medför för exakt antal.

– Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter ?

Vi ser inget behov av att sälja hus men är positiva till att ombilda i Hallonbergen om intresse finns .Tvärt om kan vi tänka oss köp av hus.

– Vid renovering ,kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå ?

Ja .Vi vet att ungdomar och många äldre med dåliga pensioner har bekymmer med att bo kvar efter renoveringar .Pensionsbromsen och den höga pensionnärsskatten slår hårt i många fall .Eftersom detta gäller i Sundbyberg har vi bett vår riksdagsman driva detta i vår riksdagsgrupp .

– Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen ?

Det krävs regionala lösningar med förbättrad infrastruktur .Lilla Sundbyberg kan inte lösa regionens behov .Vi är bekymrade över att barnen i Sundbyberg i många fall tvingas lämna staden för att få lägenhet.

– Vinster i kommunala bostadsbolag ,för/emot att dela ut vinster till ägarna ?

Staden bör få skälig ersättning för borgen och eventuella lån men inga övervinster .Vi vill heller inte att vinster från hyresgäster pumpas in i dotterbolag för kontorsfastigheter mm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Anmärkning och förklaring som inte delgetts tidningen :Det är praxis att ta ut en kostnad för borgen eftersom detta medför ett rikstagande .Å andra sidan blir räntekostnader lägre med en kommunal borgen .I flertalet fall är det en bra affär med kommunal borgen .Förvaltaren har under flera decennier haft tomma kontorslokaler ,som har medfört förluster .Detta har kompenserats med vinster från lägenheterna .Eftersom vi inte har insyn i Förvaltaren vet vi inte hur läget är i dag .Dock vet vi att flertalet kontorsfastigheter har sålts.

Det har varit mycket diskussioner om renoveringar och kostnader för dessa .Ett exempel är kv Banken ,Vasagatan 9 även kallat Bananhuset där flertalet hyresgäster inte har råd att flytta tillbaka efter renoveringen .Samma sak gäller flertalet hus men inte lika extremt .Frågan behandlas i Hyresnämnden.

Vi kommer att driva bostadspolitiken under hela valrörelsen .Vi vill att Förvaltarens lägenheter ska vara förbehållna Sundbybergare ,arbetande i Sundbyberg och hemvändare .De är alla viktigare än de som nu bor utanför Sundbyberg och saknar anknytning till Sundbyberg.