Årsmöte 2019 | Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Årsmöte 2019

I lördags hade SD Sundbyberg årsmöte. Det var ett välbesökt och trevligt möte. Övre bilden visar nyvalda styrelsen (Ej med på bilden: Harald M. och Nils O.)

Övre bilden, sittande från vänster: Gary Aelius, vice ordförande, Richard Torsslow ordförande, Carina Cortes andre vice ordförande, Lars Carlsson,

Stående från vänster: Susanne Buncic, Jarmo Kärävä, Agneta Harper, Lars Nilsson och Stefan Buncic

Nedre bilden visar mötesordförande Robert Stenkvist och mötessekreterare Msciwoj Swigon.

Vi tackar nämnda mötesordförande, mötessekreterare samt Fredrik Lindahl för väl utfört arbete!

Grattis till vår nye ordförande och övriga styrelsen!