Den 28 mars fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ett medborgarförslag som förespråkar att boende i Förvaltarens hyresrätter ska erbjudas ombildning. Motiveringen var bl a att det skulle minska segregationen i områden där hyresrätter dominerar.

Bara SD röstade för bifall till medborgarförslaget. Alla andra, inklusive moderaterna och KD röstade emot. (Bifall till medborgarförslaget skulle trycka Nej).