SD RÖSTADE FÖR OMBILDNINGAR. ALLA ANDRA RÖSTADE EMOT.
På kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-14 yrkade SD bifall till ett medborgarförslag som går ut på att ombilda i områden där hyresrätter dominerar. SD var enda partiet som röstade för bifall till medborgarförslaget. Övriga partier röstade emot. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 28 mars då SD lägger bifogat yrkande.