Idag deltog nyvalda kyrkofullmäktigegruppen i första kyrkofullmäktigesammanträdet. Gruppen utgörs av följande: Gary Aelius, Ingrid Landvall, Ingela Lindqvist och Leif Österlöf.
När antalet ledamöter i Kyrkorådet skulle fastställas vädjade kyrkoherden om att antalet skulle fastställas till 6 eller 8 ledamöter. Vi stödde kyrkoherdens förslag eftersom vi vill stärka kyrkans och minska politikens makt i kyrkorådet. Tyvärr fick SD inga platser i kyrkorådet. (Bild från valkampanjen: Ingrid Landwall, Ingela Lindqvist och Gary Aelius)