Sverigedemokraterna i Sundbyberg

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sundbyberg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

 

Gary Aelius

tf. Ordförande

Postadress

SD Sundbyberg
Box 7017
174 53 Sundbyberg
Tel: 0725160700

 

SD Sundbyberg Vi vill

Senastenytt2

 • Tack Sundbybergare!

  Av erikivarsson den 18 september, 2017
  0

  SD Sundbyberg ökade i kyrkofullmäktigevalet från 6,70 till 10,72 %. Om detta står sig ökar vi från 2 till 3 mandat i kyrkofullmäktige. Därmed blir SD tredje största parti i kyrkofullmäktige.

  Socialdemokraterna minskade från 47 till 42 % och POSK dubblade från 10 till 22 % (Grattis!),.Antalet röster på SD ökade från 150 till 381, men p.g.a. det ökade valdeltagandet ökade andelen röster med ungefär 50 %.

  I valet till Kyrkomötet ökade vi från 5,97 till 9,22 % och i Stiftsfullmäktige från 5,20 till 8,15 %. (Alla siffror ovan är enligt den preliminära sammanräkningen i vallokalerna)

  Vi tackar alla våra anhängare för att ni ställde upp! SD går från framgång till framgång! Vi ser fram emot valet 2018 med stor tillförsikt!

  Här kan nu se hela resultatet för kyrkofullmäktigevalet.
  https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/…/Result…/Forsamling.aspx…

  (Bilden från gårdagens rösträkning i Lötsjögården, Hallonbergen)

 • Kyrkoval – Rösta idag!

  Av erikivarsson den 17 september, 2017
  0
 • SD Sundbyberg motsätter sig rekordbyggandet – uppdaterar Handlingsprogrammet

  Av erikivarsson den 28 augusti, 2017
  0

  Som stadens enda parti motsätter sig Sverigedemokraterna rekordbyggandet. Vi menar att det inte gynnar Sundbybergarna.
  Jag citerar från nya Handlingsprogrammet (sid 6):

  Byggande och bostäder

  Sundbyberg är Sveriges folktätaste och till ytan minsta kommun. Därför är det extra viktigt att staden bygger försiktigt om vi vill behålla en grön och mänsklig stad. Vid utformningen av byggnads- och bostadspolitiken ska vi – som alltid – ha Sundbybergarnas bästa för ögonen.

  Bostadsbyggandet styr befolkningsökningen, som i sin tur ställer ökade krav på skola, förskola, socialtjänst, äldrevård, butiker, infrastruktur och mycket annat. Bostadsbyggandet generar således även annan byggnation.

  Bostadsbyggandet bör framförallt styras av Sundbybergarnas barnafödande. Då gör vi vad vi kan för en hållbar tillväxt. Lilla Sundbyberg ska inte ha ambitionen att försörja resten av landet med bostäder. Sveriges övriga kommuner har bättre förutsättningar för det än lilla Sundbyberg.

  När det gäller nybyggnation av hyresrätter vill vi således att dessa i hög utsträckning går till Sundbybergarna. Vidare ska en viss andel användas som ungdomslägenheter och sociala kontrakt (ej för nyanlända). Detta bör ställas som villkor vid nybyggnation. Blivande hyresrätter blir i hög utsträckning privatägda varför en kommunal bostadsförmedling bör inrättas.

  Vi vill ha ett restriktivt byggande av bostadsrätter, då dessa kan köpas av vem som helst och således är en ineffektiv metod att minska Sundbybergarnas bostadsbrist. Ombildningar till bostadsrätt varken ökar eller minskar antalet bostäder. Antalet hyresrätter minskar medan antalet bostadsrätter ökar, vilket i viss mån kompenserar för ett restriktivt byggande av bostadsrätter till förmån för hyresrätter.

  Gary Aelius