Välkommen till

SD Sundbyberg

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Ett tryggt Sundbyberg

Staden har idag två riskområden - Rissne och Hallonbergen, på väg att bli särskilt utsatta områden. Den utvecklingen måste stoppas! En förutsättning är polisnärvaro 24/7. Därför vill vi ha en polisstation i Rissne, som är hårdast drabbat av kriminalitet. Vi vill även ombilda riskområdena i hög utsträckning, för att bryta utanförskapet. Alla potentiellt utsatta platser ska videoövervakas. På utsatta platser bör staden sätta in väktare/ordningsvakter, som komplement till polisen. Väl upplysta platser ökar tryggheten. Tryggves ledsagartjänst måste omfatta alla kommuninvånare, inte bara Förvaltarens hyresgäster.

Bostäder åt Sundbybergarna

Varför ska lilla Sundbyberg ta ett överdrivet ansvar för regionens bostadsbyggande? Bostäderna går ju väsentligen inte till Sundbybergare. Planerat bostadsbyggande som kan stoppas vill vi stoppa. Vi är redan Sveriges minsta folktätaste stad och ytterligare exploatering gynnar inte Sundbybergarna. Natur är livskvalite! Däremot vill vi kraftigt gynna dagens Sundybergare i Förvaltarens bostadskö. Dessutom har vi föreslagit införandet av en kommunal bostadsförmedling för både privata och kommunala bostäder. Vi är positiva till ombildningar i områden där hyresrätterna dominerar. I riskområdena Rissne och Hallonbergen vill vi dock ombilda extra mycket.

En trygg kunskapsskola

Varje elevs välbefinnande och rätt till en bra skolgång ska vara nämndens prioriterade inriktning. Trygghet ska prägla skolgången och disciplinära åtgärder som att flytta bort stökiga elever från undervisningen måste vara en självklarhet. Studiemiljön ska vara lugn, trygg och fokusera på kunskapslärande som förbereder våra barn för arbetslivet och vidare studier.

En hållbar ekonomi

Vi är beredda att ta ekonomiskt ansvar för Sundbyberg. Det är inte en hållbar lösning att urlaka stadens bolag på utdelningar som borde få stanna kvar och återinvesteras i bolagen. Vi vill minska kostnader utan att göra avkall på kvalitet och öka kvalitén utan att öka kostnaderna. Det här innebär att vi är tvungna att dra ner på kommunens verksamhet där det är möjligt och att ändra inriktning för mer kostnadseffektivt arbete där det är möjligt.

Aktuellt

Riv bron till Rinkeby.

Säkert har du sett att vår kampanj ”Riv bron till Rinkeby” har blivit mycket uppmärksammad i media över hela Sverige. Vi ser den nya bron som ett svek mot boende i Ursvik som redan har närheten till Sundbybergs båda riskområden, Rissne och Hallonbergen. Ursviksborna behöver inte ytterligare påverkan från det särskilt utsatta området Rinkeby. Naiva […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län